Lies Ros
Plantage Kerklaan 2’’’
1018 TA Amsterdam

liesr@xs4all.nl
+31 20 625 18 91
+31 62 375 41 19

opleiding
1978
Gerrit Rietveld Academie

Explosief drukwerk

Verslag van een reis naar San Francisco2007, eigen boeken, Explosief drukwerk
2000, eigen boeken, Verslag van een reis naar San Francisco
stalenkaart