3 flyers ivm de milieuconferentie in Kopenhagen, 2010

Knijp de kat

Open vuur mocht niet op de Dam, dus werd iedereen verzocht een •knijpkat• mee te nemen. Vandaar de titel. Het is een herhaalde oproep, op verzoek van het Amerikaanse burgerinitiati­ef Avaaz.3 x KnijpDeKat
stalenkaart