Lies Ros
Plantage Kerklaan 2’’’
1018 TA Amsterdam

liesr@xs4all.nl
+31 20 625 18 91
+31 62 375 41 19

opleiding
1978
Gerrit Rietveld Academie

Schoonheid in de Wetenschap

Benno op de tast
Burgemeester Fockema Andreae

Who sets the Standard / Jan Tschichold

Utrecht rond 1900 door de ogen van Anthony Grolman

Explosief drukwerk

Hannes Wallrafen - Verhalen vertellen, tentoonstelling

Liefde te koop

Tegen de Vrede

Ritme, dans van de tijd, tentoonstelling

Merci Beaucoup M. Nièpce, postzegeltentoonstelling

Wild Plakken

Je deed wat je doen moest2011, tentoonstellingen, Schoonheid in de Wetenschap
2010, tentoonstellingen, Benno op de tast
2010, tentoonstellingen, Burgemeester Fockema Andreae
2009, tentoonstellingen, Who sets the Standard / Jan Tschichold
2008, tentoonstellingen, Utrecht rond 1900 door de ogen van Anthony Grolman
2007, tentoonstellingen, Explosief drukwerk
2006, tentoonstellingen, Hannes Wallrafen - Verhalen vertellen, tentoonstelling
2002, tentoonstellingen, Liefde te koop
2000, tentoonstellingen, Tegen de Vrede
1999, tentoonstellingen, Ritme, dans van de tijd, tentoonstelling
1996, tentoonstellingen, Merci Beaucoup M. Nièpce, postzegeltentoonstelling
1993, tentoonstellingen, Wild Plakken
1985, tentoonstellingen, Je deed wat je doen moest
stalenkaart