Lies Ros
Plantage Kerklaan 2’’’
1018 TA Amsterdam

liesr@xs4all.nl
+31 20 625 18 91
+31 62 375 41 19

opleiding
1978
Gerrit Rietveld Academie

Uiterlijke staat: goed

Wild Plakken2006, wild plakken, Uiterlijke staat: goed
1993, wild plakken, Wild Plakken
stalenkaart